Wprowadzenie

Buddyzm jest jedną z najstarszych i największych religii świata. Pochodzi od historycznego Buddy Siakjamuniego, który urodził się około 570 r. p.n.e. w północnych Indiach. Po latach medytacji, w wieku 35 lat, osiągnął Oświecenie – stan, w którym nie istnieje oddzielenie pomiędzy przeżywającym a przeżyciami, gdzie przestrzeń nie dzieli, tylko zawiera.
Nie jest to nicość, lecz doświadczanie otwartości, w której powstają, rozgrywają się i znikają zewnętrzne zjawiska i wewnętrzne przeżycia. Urzeczywistnienie tego stanu powoduje, że przestajemy być zależni od ciągle zmieniających się okoliczności, myśli i uczuć. Pojawiają się natomiast naturalne właściwości umysłu, takie jak intuicyjna mądrość, nieustraszoność, nieuwarunkowana radość i aktywne współczucie.

Po osiągnięciu Oświecenia Budda przez 45 lat udzielił 84 000 nauk. Nauki te nazywane są w sanskrycie Dharmą, co oznacza „jakimi rzeczy są”. Nie mają one charakteru zakazów i nakazów. Studiowanie ich, praktykowanie medytacji oraz stosowanie na co dzień buddyjskiego poglądu prowadzi do osiągnięcia pełnego rozwoju umysłu, czyli Oświecenia. Dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia w odróżnieniu od chrześcijaństwa i innych światopoglądów, które zakładają istnienie zewnętrznego Boga i opierają się na wierze i dogmatach.

Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swoim autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym.
Budda, Kalama Sutra

 Linia Karma Kagyu

Linia Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego – trzy pozostałe to Njingma, Siakja i Gelug (szkoła Dalaj Lamy). Jest to linia bezpośredniego ustnego przekazu, w której szczególną wagę przykłada się do medytacji. Metody linii Karma Kagyu pochodzą od historycznego Buddy, który przekazał je swoim najbliższym uczniom. Były one następnie przekazywane przez 1500 lat w Indiach przez Mahasiddhów, takich jak Padmasambhawa, Tilopa, Naropa i Maitripa, a następnie w Tybecie przez joginów: Marpę i Milarepę oraz mnicha Gampopę. W XII wieku jego uczniem został I Karmapa. Dzięki kolejnym inkarnacjom Karmapy linia Karma Kagyu pozostaje żywym, nieprzerwanym przekazem do dzisiaj. Zawiera ona, jako jedna z niewielu tradycji buddyjskich, nauki Diamentowej Drogi.

 Diamentowa Droga

Budda przekazywał nauki w zależności od zdolności swoich uczniów – w ten sposób powstało wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga to najwyższe nauki Buddy, których celem jest wykorzystywanie potencjału tkwiącego w każdej sytuacji.

Praktyka buddyzmu Diamentowej Drogi opiera się na trzech filarach: poglądzie, że wszystkie istoty i zjawiska są doskonałe, medytacji – przekształcającej ten pogląd w bezpośrednie doświadczenie oraz skutecznym działaniu, wypływającym z uzyskanego w ten sposób wglądu. Praktykowanie nie ogranicza się zatem tylko do medytacji, ale jest możliwe w każdym momencie, co szczególnie odpowiada ludziom na Zachodzie, którzy często prowadzą intensywny tryb życia.

 Karmapowie

Karmapa jest głową szkoły Karma Kagyu. Linię Karmapów zapoczątkował Dysum Czienpa (1110 –1193). II Karmapa Karma Pakszi, żyjący w XIII w., był osobistym nauczycielem najwyższego chana Mongolii, a III Karmapa Rangdziung Dordże był nauczycielem cesarza Chin Toghana Temura.

W 1952 roku XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże opuścił Tybet wraz wieloma lamami z powodu chińskiej agresji. Uchronił w ten sposób przekaz Karma Kagyu przed zniszczeniem. Był jednym z największych mistrzów medytacji naszych czasów. Kilkakrotnie odwiedził Zachód, nauczając w wielu krajach. Zmarł w 1981 roku w Chicago.

Obecnie żyjący XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże urodził się w 1983 roku. Opuścił potajemnie Tybet, gdy miał jedenaście lat. Obecnie mieszka w Kalinpongu w Indiach, gdzie trwa jego edukacja zarówno tradycyjna, buddyjska, jak i nowoczesna, europejska. Mimo młodego wieku nauczał w Stanach Zjednoczonych, Azji oraz w Europie, w tym trzykrotnie w Polsce (w latach 2000, 2004 i 2009). W czasie każdej wizyty na Zachodzie spotykało się z nim kilkanaście tysięcy osób. Kontakt z Karmapą to zetknięcie się z żywym, trwającym nieprzerwanie od dwu i pół tysiąca lat przekazem nauk Buddy.

 Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl urodził się w 1941 roku w Danii. Studiował literaturę angielską i niemiecką oraz filozofię na uniwersytetach w Kopenhadze, Tybindze i Monachium (doktorat: „Aldous Huxley i przynosząca szczęście wizja”). Wraz z żoną Hannah byli jednymi z pierwszych zachodnich uczniów XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże. Na jego prośbę Lama Ole Nydahl od ponad trzydziestu lat naucza buddyzmu Diamentowej Drogi i zakłada na całym świecie ośrodki medytacyjne. Trudno znaleźć nauczyciela, który w tak dużym stopniu przyczynił się do przeniesienia buddyzmu na Zachód. Lama Ole Nydahl jest przykładem buddyjskiego lamy, który nie jest mnichem, dlatego jego nauki dotyczą wszystkich obszarów życia – pracy, rodziny, związków partnerskich. Znany jest ze swej bezpośredniości i braku poważania dla poprawności politycznej. Jest autorem wielu buddyjskich książek przetłumaczonych na kilkanaście języków, w tym polski.


Źródło: buddyzm.pl

 

Medytacja XVI Karmapy
wtorek - godz. 19:15
piątek - godz. 19:15

strzalkamedytacja Wprowadzenie dla nowych osób
piątek - godz. 18:45

Ze względu na sytuację związaną
z koronawizrusem, prosimy
o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przypominamy również, że w ośrodku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni przed wejściem.


więcej

ul. Żeromskiego 77A/9
26-600 Radom


tel: 530 906 300 (Michał)
tel: 501 179 329 (Gosia)


więcej

KURS MEDYTACYJNY Z TADEUSZEM UCHTO

27-28.11.2021więcej